arno-vvrv.jpg


Sinds 1984 ben ik werkzaam in de rail sector. Ik ben werkzaam geweest in heel veel verschillende functies o.a. medewerker verkeersleiding, logistiek consultant, manager intermodaal transport, COO van DB Cargo NL en nu directeur van Lineas NL. Lineas is één van de grootste private spoorgoederen vervoerders in Europa. In mijn huidige functie ben ik ook verantwoordelijk voor de operations van Lineas in NL. Veilige operations is voor het goederenvervoer per spoor de garantie voor “license to operate” in de toekomst. Spoor is een van de veiligste modaliteiten en dat moeten we zo houden, hierin speelt het opleidingsniveau en vakmanschap van de machinist een cruciale rol. Spoorgoederen vervoer is een internationale aangelegenheid waarbij harmonisatie en vereenvoudiging van processen m.b.t opleiding en onderhouden van kennis van machinisten een belangrijk onderdeel is. Ik hoop hier ook met al mijn ervaring in het bestuur van de VVRV aan bij te kunnen dragen.