21-12-2021

In de zomer van 2022 zal één van de zittende bestuurders van VVRV het bestuur verlaten en dus ontstaat een vacature. Het bestuur van VVRV roept belangstellende kandidaten voor deze bestuursfunctie op zich vóór 1 maart 2022 te melden bij de Directeur VVRV of bij één van de zittende bestuursleden.  Voor meer informatie en de verdere procedure verwijzen we u graag naar de betreffende pagina van de website van VVRV https://vvrv.nl/over-vvrv/bestuur

Terug naar het overzicht