Bij VVRV is Miranda het operationele aanspreekpunt voor alles met betrekking tot de examens en tevens voorzitter van het College van Deskundigen (CvD).