Sinds 1986 werkzaam in de spoorwereld binnen het vakgebied treindienstleiding. Begonnen als medewerker buitendienst waar de kennismaking met de spoorse wereld begon als treindienstleider en perronsopzichter. Daarna meerdere functies bekleed als verkeersleider, teamleider en postmanager. Tegenwoordig werkzaam als vakspecialist bij de centrale staf van ProRail Verkeersleiding waar de werkzaamheden grotendeels zijn toegespitst op procesbeheer, veiligheid en risicomanagement. Veiligheidscommunicatie en het toepassen ervan is daar een belangrijk onderdeel in. In 2024 toegetreden tot het college van deskundigen.