De Corona maatregelen zijn te vinden in het menu aan de linkerzijde.

De regels en voorwaarden die gelden voor VVRV examens, zijn opgenomen in het examenreglement, in het menu aan de linkerzijde te openen. We gaan er van uit dat een aanvrager van een examen of een examen kandidaat, het Examenreglement vóór de examenaanvraag en vóór het examen bekijkt: er staat veel informatie in die van belang is. In het Examenreglement zijn ook verzoeken tot herziening van de examenuitslag en klachten geregeld.

 

Daarnaast gelden gedragsregels bij VVRV, die gaan over Alcohol, Drugs en Medicijnen, maar ook over ongewenst gedrag. De gedragsregels vindt u onderaan deze pagina in pdf.

 

Veel examens hebben aanvullende regels en voorwaarden; u vindt deze op de pagina van het examen van de betreffende veiligheidsfunctie. Een algemeen geldende regel is dat praktijkexamens pas kunnen worden afgelegd als de theorie examens met goed gevolg zijn afgelegd en de kandidaat in het bezit is van het certiifcaat Veiligheidscommunicatie. Simulatie examens zijn een vorm van praktijkexamens, namelijk in een gesimuleerde omgeving in plaats van in een werkelijke, dus daar geldt ook voor: eerst theorie, dan simulatie.

 

Bij elk examen dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen. Dat kan een geldig paspoort of geldige, identiteitskaart zijn, Vanaf 1 april 2019 is legitimeren met een rijbewijs niet meer mogelijk, omdat daar niet alle gegevens op staan. Het document moet geldig en onbeschadigd zijn. Onderaan deze pagina staat het overzicht met documenten die VVRV accepeert als identiteitsbewijs. Zonder geldige identificatie kunt u niet aan het examen deelnemen.