De theorie-examens kunnen worden afgelegd bij VVRV en -onder bepaalde voorwaarden- ook op andere locaties. Er is altijd een toezichthouder bij een theorie-examen. Praktijk- en simulatie examens worden afgenomen door VVRV erkende examinatoren. Het praktijk of simulatie examen kan worden bezocht door een gecommitteerde; deze beoordeelt het functioneren van de examinator.
Na afloop van het praktijk- of simulatie examen krijgt de kandidaat de uitslag meegedeeld, met een toelichting op de reden van een eventuele onvoldoende. Bij de meeste examens direct na afloop, bij het simulatie examen machinist bijlage IV - vergunning en vanaf 2 augustus ook bij het simulatie examen veiligheidscommunicatie binnen enkele dagen.
De uitslagen van de theorie-examens worden aan de aanvrager per email verstuurd, formeel binnen 14 dagen, maar in de praktijk vaak eerder: binnen enkele dagen.