extra herkansing

In het Examenreglement van VVRV is in artikel 14 te vinden welke regels er gelden voor herkansingen:

Artikel 14         Herkansing

  1. Voor een herexamen gelden dezelfde voorwaarden als voor een eerste examen.
  2. Op de website van VVRV wordt de Kandidaat gewezen op het inzagerecht als bedoeld in artikel 12 en op de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot herziening of een klacht bij het College van Deskundigen, als bedoeld in artikel 13.
  3. Een Kandidaat mag een Theorie- en/of Praktijkexamen  herkansen, met minimaal twee weken tussen het eerste examen en de eerste herkansing.
  4. Een Kandidaat kan een tweede maal herkansen. In voorkomende gevallen dient de Kandidaat binnen vijf weken na de eerste herkansing schriftelijk een gemotiveerd verzoek bij VVRV in te dienen, voorzien van naam, adres en woonplaats, een verklaring van de opleider en werkgever (indien kandidaat reeds in dienst is bij een Werkgever in de spoorsector) en een opleidingsplan. Tussen de eerste en tweede herkansing zit minimaal een maand.
  5. Indien de Kandidaat na deze drie (3) examenkansen geen voldoende heeft behaald, wordt de kandidaat voor twee jaar na het laatste examen voor de betreffende veiligheidsfunctie uitgesloten van deelname aan examens voor die veiligheidsfunctie.
    Na twee jaar kan de Kandidaat theorie en praktijk (simulatie) examens voor de betreffende veiligheidsfunctie opnieuw afleggen, de Kandidaat moet dan alle examens voor die betreffende veiligheidsfunctie opnieuw afleggen. Lid 1 tot en met 5 van dit artikel zijn van toepassing.