De vakkennis is vernieuwd als gevolg van de aanpassingen in het examenprogramma Machinist conform bijlage IV-Vergunning (machinistenrichtlijn). De clusters vormen het bronmateriaal voor het examen. Let op: de teksten vragen nog een didactische bewerking door de opleidingsbedrijven.

Het vernieuwde examenprogramma is te vinden in het menu Examens onder de kop Machinisten.

Het vernieuwde examen en de vernieuwde vakkennis zijn per 1 april 2019 van kracht.

Tot die datum gelden het huidige examen en de huidige vakkennis.