Per 1 oktober 2019 zijn wijzigingen in het seinenboek van kracht geworden. U vindt de aankondiging en de nieuwe seinen in de Staatscourant. De rectificatie op de eerste aankondiging vindt u hier.

De wijzigingen zelf zijn sinds 1 oktober zichtbaar via https://wetten.overheid.nl/BWBR0017707/2020-04-01 of te downloaden (zie bestand seinenboek). Bijlage 4 bij artikel 24 is het seinenboek. De examens machinist en rangeerder zijn hierop aangepast.

Hoofdstuk 19 (lokale seinen) van het seinenboek is geen onderdeel van het VVRV examen.