De vakkennis is per 1 april 2019 vernieuwd als gevolg van de aanpassingen in het examenprogramma Machinist conform bijlage IV-Vergunning (machinistenrichtlijn). De clusters vormen het bronmateriaal voor het examen. Let op: de teksten vragen nog een didactische bewerking door de opleidingsbedrijven.

Het vernieuwde examenprogramma is te vinden in het menu Examens onder de kop Machinisten.

Het vernieuwde examen en de vernieuwde vakkennis zijn per 1 april 2019 van kracht. 

Inmiddels zijn vijf clusters op enkele punten aangepast, mede naar aanleiding van verbetervoorstellen uit de sector, waarvoor dank. Ze hebben de datum juli 2019 gekregen. In het wijzigingsdocument zijn de aanpassingen opgenomen.