MVK en HVK opgeleid en gecertificeerd, afgestudeerd MoSHE (aan TU Delft), machinistendiploma, inhoudelijke kennis van veiligheidsmanagementsystemen t.b.v. het A+B certificaat, inhoudelijke kennis van ISO 9001, ISO 14001, branchegerichte toelichting Rail, VCA, deskundig op het gebied van regelgeving railAlert, gecetificeerd veiligheidsonderzoeker (Tripod Bèta methodiek, deskundig op het gebied van machinistenexamens, voorzitter VSD, lid van SMO/DoSV.