Gerrit heeft voorheen bij NS in diverse operationele en management functies gewerkt, zoals manager Service & Operations, adjunct productiemanager, hoofdverkeersleider en treindienstleider. Sinds 2011 is hij werkzaam als operationeel manager bij VVRV (voorheen SERV). Bij de VVRV is hij het operationele aanspreekpunt voor alles met betrekking tot de examens en tevens voorzitter van het College van Deskundigen (CvD).