frankvsetten.jpgI

k ben ruim 40 jaar werkzaam in het openbaar vervoer. In 1972 ben ik gestart bij het streekvervoer en vanaf 1997 kreeg ik te maken met regionaal spoor. De spoorlijn Almelo – Mariënberg werd aanbesteed en toen vanuit Oostnet deden wij de beste aanbieding. Daarna mocht ik het eerste Multimodale trein en busbedrijf Syntus in Nederland mee op starten en uitbouwen. In 2006 ben ik overgestapt naar Veolia om daar de verworven concessie voor Multimodaal vervoer in Limburg mee op te gaan zetten. In augustus 2012 heb ik de overstap naar ARRIVA gemaak, als Adj. Directeur Trein van het sterk gegroeide regionale spoorbedrijf in Nederland. De afgelopen periode ben ik projectmanager geweest van het Nieuwe Spoorplan van FMN. Voor FMN ben ik nu ook opgenomen in het VVRV bestuur en heb zitting in het DOSV. Naast grote belangstelling voor nieuwe projecten – zoals gestalte gaan geven aan de nieuwe VVRV – houd ik ook een warme belangstelling voor de dagelijkse praktijk. Die moet je kennen en begrijpen om ook nuttig te kunnen adviseren als bestuurslid van de VVRV. Ik zorg dan ook dat ik mijn bevoegdheid als machinist in ere houd.