09-03-2022

Dit jaar zijn op 9 mei en 20 september weer trainingsdagen gepland voor aspirant examinatoren. Indien er voldoende deelnemers (minimaal 6 per training) zijn, wordt de training gegeven in Zoetermeer. Zie voor nadere informatie https://vvrv.nl/examens/praktijkexaminator. Wilt u deelnemen neem dan contact op met VVRV.

Terug naar het overzicht