20-12-2021

De VVRV theorie-, praktijk- en simulatie examens worden conform planning afgenomen; wel zijn er veiligheidsmaatregelen om besmettingen te voorkomen, zie https://vvrv.nl/algemene-informatie/corona-maatregelen 

We wijzen u er nogmaals op dat er geen gelegenheid is om tussen of na examens in het Crown Business Center in Zoetermeer  te wachten. Na een examen moeten kandidaten het gebouw direct verlaten. Dat geldt nu tijdens de Corona maatregelen, maar ook in een normale situatie.

Terug naar het overzicht