25-06-2021

corona maatregelen blijven van kracht bij aantal examens

De versoepelingen die de Regering per 26 juni 2021 heeft afgekondigd, leiden niet tot aanpassing van de corona maatregelen bij de VVRV examens op de locatie Zoetermeer. Alle protocollen die zijn ingevoerd blijven ook na 26 juni onverkort van kracht voor de volgende examens:

  • alle theorie examens in Zoetermeer
  • simulatie examen machinist bijlage IV-vergunning
  • simulatie examen veiligheidscommunicatie

De protocollen voor de simulatie examens treindienstleider VB,  junior dienstregelingsplanner, wagencontroleur en rangeerder zijn wel aangepast.

Omdat VVRV in haar examenruimtes en kantoren niet kan garanderen dat de 1,5 meter regel kan worden gegarandeerd, zijn we genoodzaakt om de maatregelen die eerder zijn ingesteld door te zetten, totdat ook de 1,5 meter regel door de Regering wordt ingetrokken. De protocollen zijn te vinden op de website van VVRV en worden aan alle kandidaten bij de uitnodiging voor het examen toegestuurd.

In de examenruimtes van ProRail, waar de simulatie examens treindienstleider VB en junior dienstregelingsplanner worden afgenomen, en bij Strukton, waar de simulatie examens wagencontroleur en rangeerder worden afgenomen, is 1,5 meter wel te handhaven, vandaar dat de regels daar wel zijn aangepast. Overigens kan in bepaalde situaties de examinator nog steeds de kandidaat verzoeken een mondkapje te dragen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Terug naar het overzicht