23-02-2021

gevolgen lockdown voor VVRV examens

In overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is  besloten de VVRV examens die zijn gepland voor de periode tot 9 maart 2021 wèl af te nemen, zij het dat een aantal maatregelen wordt genomen vanwege de lockdown.  Na 2 maart wordt duidelijk hoe de periode daarna eruit zal zien.
Hieronder de maatregelen die nu gelden voor examens die in Zoetermeer worden afgenomen:

  • de theorie examens worden in groepen van maximaal 5 kandidaten afgenomen. Reeds geplande groepen tot 10 personen worden opgedeeld in 2 groepen. Kandidaten worden wel op dezelfde dag geëxamineerd, maar op andere tijden. Indien een examentijd wordt gewijzigd krijgt de aanvrager daarvan bericht.
  • kandidaten wachten buiten tot zij worden uitgenodigd binnen te komen en naar de 10e etage te gaan.
  • kaniddaten gaan één voor één naar boven en worden gecontroleerd en geïnstalleerd in de examenruimtes. Zodra een kandidaat op zijn plaats zit, wordt de volgende kandidaat uitgenodigd naar binnen en naar boven te komen.
  • na het examen het gebouw direct verlaten.
  • zie het aangepaste protocol op de pagina's van de verschillende examens, bijvoorbeeld   https://vvrv.nl/uploads/files/page/informatie-corona-maatregelen-vvrv-theorie-examens-en-inzage-en-algemene-procedure-v-15-december-2020.pdf
  • deze wijzgingen gelden voor alle theorie examens en voor de simulatie examens veiligheidscommunicatie en machinist bijlage IV - vergunning.

Overigens geldt de in november ingevoerde extra aanscherping van de regels ook nog steeds:

  • Ook op straat voor het VVRV kantoor dienen kandidaten 1,5 meter afstand te houden en niet in een groep voor de ingang samen te scholen. Vanzelfsprekend ook binnen het gebouw de mondkapjes correct dragen, 1,5 meter afstand houden en maximaal 2 personen in de lift.

  • Alle kandidaten krijgen bij de uitnodiging een protocol en verklaring toegestuurd. Dit protocol dient de kandidaat te lezen en er naar te handelen. Kandidaat dient dit protocol bij zich te hebben als bewijs van kennisneming van het protocol.

  • Daarnaast dient de daarin opgenomen verklaring vooraf gelezen en ondertekend te worden; deze wordt vóór het examen bij de toezichthouder ingeleverd. Na de start van het examen worden geen kandidaten meer toegelaten, dit in afwijking van het examenreglement, in verband met Corona maatregelen.

  • Kandidaten die zich niet aan deze regels houden kunnen geen examen afleggen; hierop zullen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Voor de praktijk/simulatie examens junior dienstregelingsplanner, treindienstleider, wagencontroleur en rangeerder zijn geen gewijzigde procedures. 

Terug naar het overzicht