15-12-2020

gevolgen lockdown voor VVRV examens

In overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vooralsnog besloten de VVRV examens die zijn gepland voor de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 wèl af te nemen, zij het dat een aantal maatregelen wordt genomen vanwege de lockdown. Een wijziging van het beleid valt niet uit te sluiten, dus check regelmatig op deze website of de situatie is veranderd t.a.v. het afnemen van examens. Hieronder de maatregelen die nu gelden voor examens die in Zoetermeer worden afgenomen:

  • de theorie examens worden in groepen van maximaal 5 kandidaten afgenomen. Reeds geplande groepen tot 10 personen worden opgedeeld in 2 groepen. Kandidaten worden wel op dezelfde dag geëxamineerd, maar op andere tijden. Indien een examentijd wordt gewijzigd krijgt de aanvrager daarvan bericht.
  • kandidaten wachten buiten tot zij worden uitgenodigd binnen te komen en naar de 10e etage te gaan.
  • kaniddaten gaan één voor één naar boven en worden gecontroleerd en geïnstalleerd in de examenruimtes. Zodra een kandidaat op zijn plaats zit, wordt de volgende kandidaat uitgenodigd naar binnen en naar boven te komen.
  • na het examen het gebouw direct verlaten.
  • zie het aangepaste protocol op de pagina's van de verschillende examens, bijvoorbeeld   https://vvrv.nl/uploads/files/page/informatie-corona-maatregelen-vvrv-theorie-examens-en-inzage-en-algemene-procedure-v-15-december-2020.pdf
  • deze wijzgingen gelden voor alle theorie examens en voor de simulatie examens veiligheidscommunicatie en machinist bijlage IV - vergunning.

Voor de praktijk/simulatie examens junior dienstregelingsplanner, treindienstleider, wagencontroleur en rangeerder zijn geen gewijzgde procedures. 

Terug naar het overzicht