09-11-2020

Onder de website pagina 'Over VVRV - bestuur' is extra informatie opgenomen over de samenstelling van het bestuur, de taken en rollen die het bestuur vervult en over de procedures die worden gehanteerd indien er een vacature in het Bestuur ontstaat. Ook is een profielschets van een kandidaat bestuurder opgenomen en zijn de statuten van de Stichting opgenomen. Het vergroten van de transparantie over het bestuur en de wijze waarop men bestuurder kan worden, was één van de aanbevelingen van het AEF onderzoek naar het functioneren van VVRV, dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 liet uitvoeren. Deze aanbeveling is overgenomen en nu uitgevoerd. 

Terug naar het overzicht