26-05-2020

Vanaf 3 juni gaat VVRV de examens voor veiligheidsfuncties in het spoorvervoer geleidelijk opstarten. VVRV heeft de afgelopen weken de voorbereidingen getroffen en hygiëne maatregelen ingesteld om zo veilig mogelijk examens te kunnen afnemen, met minimale gezondheidsrisico’s voor kandidaten, examinatoren, toezichthouders en medewerkers van VVRV.

Alle examens zijn weer mogelijk, tegelijk zal de opstart geleidelijk gaan, om ook vast te stellen of de protocollen effectief zijn.
De corona-protocollen maken ook dat de capciteit voor het afnemen van examens iets lager is dan normaal. Mocht blijken dat sommige examens niet goed of veilig uitgevoerd kunnen worden, dan is het ook mogelijk dat VVRV examens weer stil moet leggen.

VVRV is nu examens aan het plannen en zal daarbij de volgorde van aangevraagd en geannuleerde examens zoveel mogelijk proberen te volgen. Aanvragers van examens kunnen in de komende weken een telefoontje of mail verwachten waarin we in overleg treden over de in te plannen examens. Wacht ons bericht af, we doen ons best om zo snel als mogelijk alle examens weer in te plannen.

Aanvragers en kandidaten hebben de keuze of zij onder de aan te bieden condities examens willen afleggen, of liever wachten tot de risico’s verder zijn gedaald. VVRV zal in elk geval alle aansprakelijkheid voor gezondheidsrisico’s afwijzen. Ook zal bezwaar, beroep of verzoek tot herkansing op grond van uitsluitend de bijzondere examen omstandigheden en hygiëne maatregelen, niet ontvankelijk worden verklaard.

Vanzelfsprekend zal VVRV alles in het werk stellen om examens veilig en zo normaal mogelijk te laten verlopen.

Voor elk specifiek examen is een protocol opgesteld voor examinator en kandidaat. Deze protocollen zijn te vinden op de VVRV website op de pagina algemene informatie en op de specifieke pagina's van alle verschillende examens. 

Terug naar het overzicht