13-03-2020

VVRV legt activiteiten stil

Tot onze spijt moet VVRV alle examens voor de komende 14 dagen annuleren. In lijn met het beleid van de Rijksoverheid om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen, is het niet langer verantwoord om examens af te nemen in Den Haag en op andere locaties. Alle aanvragers en kandidaten zullen hierover vandaag, vrijdag 13 maart, worden geïnformeerd.

De examens kunnen kosteloos opnieuw worden ingepland, daarover zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen met de aanvragers van de examens. Bij het inplannen zullen deze geannuleerde examens voorrang krijgen. Alle vervangende theorie examens en simulatie examens machinist bijlage IV zullen plaatsvinden in Zoetermeer op onze nieuwe locatie.

Ook alle ingeplande resources (examentrein, simulator, examinator, toezichthouder) zullen worden geannuleerd.
Ook hierover zal persoonlijk contact worden opgenomen.

Alle vergaderingen, bijeenkomsten, afspraken en trainingen vervallen in deze periode ook; deelnemers zullen allemaal persoonlijk worden geïnformeerd.

Het VVRV kantoor blijft wel gewoon bereikbaar, zij het dat ook de medewerkers zo veel mogelijk thuis zullen werken. Het helpt daarom als u eventuele vragen zoveel mogelijk via de mail zou kunnen stellen. Wij rekenen op uw begrip voor de situatie en informeren u nader indien daartoe aanleiding is.

Terug naar het overzicht