28-09-2017

Sinds 1 januari 2017 bestaat er een regeling voor wederzijdse erkenning van een deel van de opleidingen en examen ERTMS tussen België en Nederland. Dat betekent concreet dat machinisten die in België zijn opgeleid voor ERTMS (ETCS HSL L4/L3 of ETCS met laterale signalisatie), vrijstelling kunnen krijgen voor het VVRV examen ERTMS Basis, mits zij de examen module ‘ERTMS algemeen theorie, aanvulling voor in België bevoegde treinbestuurders’ met voldoende resultaat behalen.

Door onduidelijkheid over de teksten en termen die op Belgische documenten moeten staan om aan te tonen dat een machinist voldoende kennis en vaardigheden heeft om voor deze regeling in aanmerking te komen, zijn wij genoodzaakt deze regeling met ingang van 1 oktober 2017 op te schorten tot hier meer duidelijkheid over komt.

Terug naar het overzicht