Dominic Tomassen

lid College van Deskundigen

Sinds 1984 machinist bij NSR, meegegaan naar NS Cargo. Daar doorgegroeid van mentor machinist, internationaal machinist (Duitsland en België), TPI, vakondersteuner naar teamleider internationale machinisten. Nauw betrokken geweest bij testen Betuweroute en opleiden van machinisten voor die Betuweroute.