Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen

BWBR0019733

Datum gepubliceerd op kennispunt:
10-02-2021

Datum oorspronkelijk besluit:
05-04-2006

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
13-04-2006

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein
Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

Besluit:

Artikel 1
1

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Zetten/Andelst – Arnhem, als onderdeel van de vervoersdienst Tiel – Arnhem

Zetten/Andelst, Elst, Arnhem

2

Het eerste lid laat onverlet de rechten als bedoeld in artikel 2, van de concessie bedoeld in artikel 69d, tweede lid van de Wet personenvervoer 2000, voor het hoofdrailnet, als bedoeld in artikel 69b van de Wet personenvervoer 2000 tussen de stations Elst – Arnhem.

3

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 2
1

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Tiel – Zetten/Andelst, als onderdeel van de vervoersdienst Tiel – Arnhem

Tiel, Kesteren, Opheusden, Hemmen-⁠Dodewaard, Zetten/Andelst

2

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.Peijs