Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein met bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Bestuur Regio Twente tot verlenen, wijzigen of intrekken van concessies

BWBR0033461

Datum gepubliceerd op kennispunt:
10-02-2021

Datum oorspronkelijk besluit:
21-05-2013

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
30-05-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 mei 2013, IENM/BSK-2013/4559, houdende aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het Bestuur van de Regio Twente bevoegd zijn tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 mei 2013, IENM/BSK-2013/4559, houdende aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het Bestuur van de Regio Twente bevoegd zijn tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein
Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein met bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Bestuur Regio Twente tot verlenen, wijzigen of intrekken van concessies
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente;

Besluit:

Artikel 1
1

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van de concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Zwolle – Raalte

Zwolle, Heino, Raalte

2

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 13 december 2014.

Artikel 2
1

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van de concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Raalte – Wierden – Enschede

Raalte, Nijverdal, Wierden, Almelo, Almelo De Riet, Borne, Hengelo, Enschede Drienerlo, Enschede.

2

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 13 december 2014.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu,
W.J.Mansveld