Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein

BWBR0019804

Datum gepubliceerd op kennispunt:
10-02-2021

Datum oorspronkelijk besluit:
27-04-2006

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
06-05-2006

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein
Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

Besluit:

Artikel 1
1

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Dordrecht – Geldermalsen

Dordrecht – Dordrecht Stadspolders – Sliedrecht – Hardinxveld-Giessendam – Gorinchem – Arkel – Leerdam – Beesd – Geldermalsen

2

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 2
1

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Gouda – Alphen aan den Rijn – Leiden

Gouda – Waddinxveen – Waddinxveen Noord – Boskoop – Alphen aan den Rijn – Leiden Lammenschans – Leiden

2

Het eerste lid laat onverlet de rechten als bedoeld in artikel 2, van de concessie bedoeld in artikel 69d, tweede lid van de Wet personenvervoer 2000, voor het hoofdrailnet, als bedoeld in artikel 69b van de Wet personenvervoer 2000 tussen de stations Alphen aan den Rijn en Leiden.

3

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.Peijs