Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Overijssel regionaal openbaar vervoer per trein

BWBR0020018

Datum gepubliceerd op kennispunt:
10-02-2021

Datum oorspronkelijk besluit:
28-06-2006

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
07-07-2006

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein
Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Overijssel regionaal openbaar vervoer per trein
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel;

Besluit:

Artikel 1
1

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst

Stations

Zwolle–Kampen

Zwolle–Kampen

2

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.Peijs