Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein

BWBR0022839

Datum gepubliceerd op kennispunt:
10-02-2021

Datum oorspronkelijk besluit:
23-10-2007

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
21-11-2007

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein
Besluit aanwijzing vervoersdienst College van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel en Drenthe openbaar vervoer per trein
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;

Besluit:

Artikel 1
1

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Zwolle-Gramsbergen, als onderdeel van de vervoersdienst Zwolle–Emmen

Zwolle, Dalfsen, Ommen, Mariënberg, Hardenberg, Gramsbergen

2

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 8 december 2007.

Artikel 2
1

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Gramsbergen–Emmen, als onderdeel van de vervoersdienst Zwolle–Emmen

Gramsbergen, Coevorden, Dalen, Nieuw-Amsterdam, Emmen Bargeres, Emmen

2

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 8 december 2007.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat,
J.C.Huizinga-Heringa