wettelijke basis

2011/766/EU: Aanbeveling van de Commissie van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor treinbestuurders overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER geeft in aanwijzing 37 tot en met 40 voorschriften voor een register van examinatoren.

In artikel 7 nieuw in te voegen lid 8 van BSP 2011 (ingangsdatum 1 januari 2019) wordt voorgeschreven dat aanbeveling 2011/766/EU aanwijzing 37 tot en met 40 niet bindend zijn. Om deze reden is besloten dat het voorgeschreven register vanaf 1 januari 2019 niet publiek toegankelijk zal zijn maar dat de gegevens hierin op aanvraag beschikbaar kunnen worden gesteld.