Onderstaande regels voor het praktijkexamen machinist zijn alleen van toepassing op de praktijkexamens 'oude stijl' die behoren bij de VVRV theorie examens machinist zoals die tot 1 april 2019 zijn afgenomen. Omdat kandidaten die deze theorie examens voor 1 april 2019 hebben afgelegd binnen één jaar het praktijkexamen machinist goederen of reizigers moeten afleggen, zijn er praktijkexamens 'oude stijl' mogelijk tot 1 mei 2020. Voor die examens gelden de onderstaande regels.