Van belang is of de praktijkexamenrit representatief is voor de toekomstige dagelijkse werkzaamheden bij het bedrijf waar de examenrit wordt afgenomen.In het examenprogramma van de machinist staat daarover: Het praktijkexamen wordt afgenomen op een baanvak waar de kandidaat al wegbekendheid heeft opgedaan en in een dienstuitvoering die qua complexiteit overeenkomt met zijn toekomstige taak. Deze rit wordt in dit document 'examenrit' genoemd. Dus een machinist die werkt bij een vervoerder die uitsluitend Amersfoort – Ede rijdt, doet daar praktijkexamen en dat volstaat. Wat niet kan, is dat een machinist uitsluitend Amersfoort-Utrecht als examenrit rijdt, terwijl de vervoerder landelijk rijdt, of uitsluitend op de Waalhaven rangeert tijdens het praktijkexamen, terwijl de vervoerder door heel Nederland rijdt. Verder is dus van belang dat elke vervoerder die een machinist ‘overneemt’ van een andere vervoerder, zich goed realiseert wat die machinist voor rij-ervaring heeft en dus welke bijscholing –ondanks het bezit van een certificaat machinist VB- de betreffende machinist nog nodig heeft voor zijn nieuwe taak bij de nieuwe vervoerder.Overigens zijn de specificaties voor de examenrit dus verschillend per vervoerder en zijn die uitgewerkt in overleg met de vakdeskundigen van de vervoerders. Deze specificaties worden uiteindelijk in het College van Deskundigen (CvD) vastgesteld. De examenrit moet een beoordeling mogelijk maken van de aspecten die in de beoordelingslijst staan. De duur van de examenrit moet voldoende zijn voor een verantwoorde beoordeling. Ga daarbij uit van minimaal 3-4 uur effectieve rijtijd. Inclusief het voorbereidende gesprek en het eindgesprek zal het examen 5-7 uur duren. Rangeerwerkzaamheden zijn een verplicht onderdeel van de examenrit. Voor de examenrit machinist Goederen geldt als eis een locomotief én minimaal 10-15 wagens (onderhoudsmachines/zelfrijdend gereedschap uitgezonderd).