De machinist BB die VB wil worden doet opnieuw praktijkexamen op ander materieel. De theorie-modules vergunning (1), basiskennis (2) en reizigers (deel van 3) zijn geldig. Er is maar één vergunning. Op het bevoegdheidsbewijs staat waarvoor hij/zij geschikt is: Europese categorieën A+B (=VB) of alleen B (=BB). Daarnaast is in het register van IL&T vastgelegd welke PO keuring de machinist heeft ondergaan: voor BB gelden minder strenge keuringseisen. De machinist moet dus ook opnieuw gekeurd worden. Na goedkeuring meldt hij dit zelf bij IL&T met verzoek om zijn nieuwe keuringsuitslag in het register vast te leggen. IL&T vraagt dan om de keuringsuitslag en wijzigt dan het register. De machinist moet daarna een uitdraai uit het actuele dossier opvragen bij IL&T (waaruit blijkt dat hij PO voor VB is goedgekeurd) en die met de keuringsuitslag tonen bij VVRV. Daarna kan een nieuw praktijkexamen worden gepland en afgenomen. Slaagt de machinist hiervoor, dan geeft VVRV een nieuw certificaat machinist VB af. Daarna geeft de spoorwegonderneming een nieuw bevoegdheidsbewijs af.